16 kwietnia 2016

W dniu 16.04.2016 r. odbyły się  kolejne trzy spotkania    na temat „Tworzenia mapy zagrożeń na terenie miasta Elbląga” prowadzone przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji z Elbląga oraz wybranych dzielnicowych z Zarządami, działkowcami Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Tęcza” „12 lutego” i  „Boh. Westerplatte”  z udziałem I Wiceprezesa OZ Zygmunta Wójcika obsługującego walne zebranie i innych obsługujących z ramienia OZ.

 

Były to kolejne spotkania ustalone przez OZ PZD i ROD w Elblągu w ramach cyklu  spotkań przedstawicieli  Komendy Miejskiej Policji z zarządami i działkowcami na temat konsultacji społecznych realizowanych podczas dorocznych walnych zebrań ogrodów okręgu dotyczących bezpieczeństwa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic i osiedli mieszkaniowych oraz terenów rekreacyjnych. W  imieniu przybyłych funkcjonariuszy  na spotkanie w ROD „Tęcza” głos zabrał podins. Piotr CIOŁA, który przedstawił zasady tworzenia „map zagrożeń” w naszym mieście. W ramach wszystkich spotkań zaprezentowano zebranym realizowane przez komendę programy prewencyjne z zakresu profilaktyki społecznej  w tym „Bezpieczny Senior” „Bezpieczny ogród” ”Stop oszustom”  i wskazano inne istotne źródła zagrożeń.

 

Na zakończenie każdego zebrania przedstawiciele Komendy Miejskiej  w Elblągu rozdawali działkowcom materiały propagujące podstawowe zasady postępowania i bezpieczeństwa w kontaktach z osobami postronnymi w celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom takim jak: Stop oszustom! Nie daj się złowić na wnuczka, Nie daj się oszukać, Policja Elbląska radzi i inne.

 

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ w Elblągu

Spotkania z Policją w zakresie tworzenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa na terenie Elbląga

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106