19 września 2016

W związku z problemami, na jakie napotykają działkowcy w urzędach przy składaniu wniosków o zgodę na wycinkę drzew z terenu działek w ROD informujemy, iż zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki wydawane jest na wniosek działkowca, a z terenu ogólnego ROD – na wniosek zarządu ROD. Ponadto, zgodnie art. 30 ust. 2 ustawy o ROD nasadzenia na terenie działki w ROD stanowią własność działkowca.

Co więcej, Ustawodawca w art. 66 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. określił, że:

„Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

  1. Rodzinne ogrody działkowe, w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, stają się rodzinnymi ogrodami działkowymi w rozumieniu niniejszej ustawy;
  2. Prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki) ustanowione na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, przekształca się w prawo do działki w rozumieniu niniejszej ustawy, ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej”.

Oznacza to, że rodzinne ogrody działkowe (określone ustawą o ROD z 2005 roku) z mocy samego prawa stały się rodzinnymi ogrodami działkowymi w świetle aktualnych rozwiązań. Analogicznie jest z tytułami prawnymi, na podstawie których działkowcy władają swoimi działkami na podstawie umowy dzierżawy działkowej lub umowy przeniesienia praw do działki. W związku z tym nie ma aktualnie potrzeby dokonywania jakiejkolwiek czynności potwierdzającej prawo do nieruchomości w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew. Przekształcenia podmiotowe praw dokonały się bowiem z mocy samego prawa, co jednak wciąż nie jest takie oczywiste dla wielu urzędów gmin lub dzielnic.

oma

Zachęcamy do zapoznania się także z innymi poradami prawnymi na stronie pzd.pl w zakładce Prawo.

 

 

Różna interpretacja zasad usuwania drzew na działkach - problemem działkowców

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106