06 kwietnia 2016

 Rodzinne Ogrody Działkowe pod lupą Straży Miejskiej

fot. nadesłane

 

Wraz z nadejściem wiosny całą parą ruszyły porządki na działkach. A co za tym idzie spalanie na ich terenie pozostałości roślinnych, odpadów zielonych i nie tylko. Również składowanie odpadów z działek poza ich ogrodzeniem i tworzenie „wysypisk” w pasie drogowym.

 

Jak wiadomo na terenie Gminy Miasto Elbląg ustanowiona jest selektywna zbiórka odpadów, także zielonych, dlatego spalanie ich jest zabronione i zagrożone mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Odpady te należy składować w workach lub pojemnikach, które następnie są odbierane i wywożone do Zakładu Utylizacji Odpadów. Na terenach ogrodów działkowych we własnym zakresie należy ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów zielonych poprzez zastosowanie kompostownika.

 

Straż miejska rozpoczyna kontrolę rodzinnych ogrodów działkowych pod kątem umiejscowienia pojemników na odpady, które według Uchwały Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg powinny znajdować się na ich terenie od kwietnia do listopada (rozdział 2 §7 ust. 1 p.10, rozdział 3 §10 i rozdział 4 §14 p.5 w/w uchwały).

 

W związku z tym przypominamy o obowiązkach spoczywających na osobach korzystających z ogrodów działkowych i apelujemy o zachowanie ich w należytym porządku!

 

 

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w ElbląguCzytaj więcej na http://info.elblag.pl/4,44998,-Rodzinne-Ogrody-Dzialkowe-pod-lupa-Strazy-Miejskiej.html...#ixzz4ONYQA7ve

 

 

Rodzinne Ogrody Działkowe pod lupą Straży Miejskiej

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106