23 lutego 2016

W dniu 23 lutego 2016 r. w okręgu Elbląskim odbyła się narada szkoleniowa dla osób   z ramienia OZ obsługujących walne zebrania ROD okręgu. Naradę prowadził I Wiceprezes OZ PZD Pan Zygmunt Wójcik.

 

W naradzie uczestniczyli członkowie prezydium OZ i Okręgowego zarządu wybrani na obsługujących walne zebrania ROD okręgu oraz Przewodniczący Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Żyluk.

 

Przygotowanie obsługujących do walnych zebrań w okręgu Elbląskim

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106