09 sierpnia 2016

 

 

Założony w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, ROD "IKAR "  w Elblągu  to ogród, który  jest położony blisko lotniska Aeroklubu Elbląg. W 1981 roku został przekazany  i przyjęty do Polskiego Związku Działkowców. Jest to jeden  z mniejszych ogrodów  na terenie miasta Elbląg i  liczy 109 działek zlokalizowanych na  dwóch odrębnych terenach. Większość bo aż 70% to działki typowo wypoczynkowe a pozostałe rekreacyjno-warzywne.

 

  

 

W okresie 2006-2008 obydwa tereny zostały od nowa ogrodzone (ok. 1000 mb) a w 2008 roku zmeliorowane przy współudziale środków ogrodu i pracy działkowców, związku oraz miasta. Na nowym terenie wybudowano a na starszym zmodernizowano instalację wodną zasilaną wodą z kanału elbląskiego, którą napełnia sąsiedni ogród im. Żwirki i Wigury.

 

 

 latach 2009 - 2012 poprawiono i zmodernizowano aleje celem poprawienia komunikacji wewnętrznej ogrodu, wybrukowano i  wybetonowano główny wjazd do sektora A również przy współudziale  środków miejskich, ogrodu oraz wydatnej pracy działkowców. Natomiast  w latach 2012 - 2015 zmodernizowano i wybetonowano wjazd do sektora B, wykonano    i wygrodzono dwa place gospodarcze na odpady komunalne oraz zakupiono i zamontowano nowe funkcjonalne tablice informacyjne. Ogród posiada zaktualizowany plan zagospodarowania z naniesioną infrastrukturą ogrodową zatwierdzony  przez Prezydium OZ.  Jest jeszcze wiele do zrobienia m.in. w zakresie doprowadzenia energii elektrycznej   do działek czy  wymiany części istniejącej na 51 działkach sektora A instalacji doprowadzającej wodę celem poprawienia jej funkcjonalności.

 

 

Zgodnie z uzyskaną wiedzą zarząd  oraz działkowcy zgłaszają jedynie problemy   w zakresie dopływu wody do wszystkich działek z uwagi na to, że instalacja sąsiedniego ogrodu jest już mocno wyeksploatowana i należałoby wspólnie pomyśleć nad jej kompleksową modernizacją. Przydałaby się też niewielka świetlica ale jak na razie musi wystarczyć zmodernizowany barakowóz z lat siedemdziesiątych. Ogród boryka się też            z wolnymi terenami na otrzymanym  od miasta terenie pomimo, że wypełniono już  ponad 4/5 działek, nadal kilkanaście stoi bez użytkowników. Różne zabiegi i akcje promocyjne nie dają oczekiwanego rezultatu a jest to niemałe obciążenie dla budżetu ogrodu szczególnie w zakresie wykaszania traw i karczowania co jakiś czas zarośli. W związku z powyższym i przy tej okazji apelujemy w imieniu Zarządu ROD do potencjalnych użytkowników     –  przychodźcie do nas, to piękny widokowy teren!

 

 

Generalizując, jak wynika z przeprowadzonych rozmów z działkowcami, nikt specjalnie  nie narzeka. Prawie połowa działkowców ogrodu to starsi działkowcy ale i wielu młodych, których działki, jak widać również na zdjęciach są zadbane i przytulne – jak sami mówią – stanowią ich drugi mały świat. Życzymy im dalszych sukcesów i zadowolenia z posiadania tych małych uroczych zakątków. Komisja dziękuje prezesowi i działkowcom za pomoc   i współpracę w czasie realizacji przeglądu.

              

Andrzej BERDYCZKO

                Przewodniczący III Rejonowej   Komisji

            do przeprowadzenia przeglądu ROD i działek

Przegląd zagospodarowania ROD "IKAR " w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106