07 września 2016

 

Elbląg, Problem nieczystości w rodzinnych ogrodach działkowychfot. Straż Miejska

 

Problem odpadów roślinnych i ich spalanie w ogrodach działkowych w dalszym ciągu istnieje. Funkcjonariusze straży miejskiej w ciągu tygodnia podejmują kilka interwencji, które dotyczą zanieczyszczeń, w tym odpadów zielonych pochodzących z działek. Składowanie śmieci w ich okolicy nierzadko w dużych ilościach jest nagminne, co często skutkuje podpaleniem.

Straż Miejska przypomina, że na terenie Elbląga i okolic obowiązuje selektywna zbiórka odpadów, także zielonych, dlatego spalanie ich jest zabronione i zagrożone mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Odpady te należy składować w workach lub pojemnikach, które następnie są odbierane i wywożone do Zakładu Utylizacji Odpadów. Na terenach ogrodów działkowych we własnym zakresie należy ograniczyć ilość wywożonych odpadów zielonych poprzez zastosowanie kompostownika. 
     Straż miejska kontroluje rodzinne ogrody działkowe pod kątem umiejscowienia pojemników na odpady, które powinny znajdować się na ich terenie od kwietnia do listopada.
     Dbajmy o estetykę naszego miasta i o środowisko, w którym żyjemy!

 

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

 

http://www.portel.pl/spoleczenstwo/problem-nieczystosci-w-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych/92594

 

http://www.elblag.net/artykuly/kiedy-zniknie-problem-nieczystosci-z-rodzinnych-og,26573.htm

 

 

Problem nieczystości w rodzinnych ogrodach działkowych

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106