29 grudnia 2016

Posiedzenie Prezydium OZ w Elblągu  połączone z  uroczystym spotkaniem dotyczącym podsumowania i nagrodzenia laureatów okręgowych konkursów oraz członków komisji powszechnego przeglądu ROD i działek - 29.12.2016

We wtorek 29 grudnia 2016 r. w siedzibie okręgowego zarządu w Elblągu odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium OZ PZD w Elblągu.

 

 

W czasie posiedzenia   omówiono   sprawy związane z bieżącą sytuacją  w stowarzyszeniu ogrodowym oraz działania dotyczące rozwiązania spraw organizacyjnych   ważnych z  punktu widzenia naszego okręgowego środowiska. W formie uchwał   m.in. ustalono pakiet szczegółowych zaleceń dla wymagających tego ROD wynikających  z przeglądu zagospodarowania ROD i działek naszego okręgu  oraz podjęto szereg decyzji organizacyjnych wynikających z realizacji planu pracy.

Po zakończeniu posiedzenia odbyło się uroczyste spotkanie członków Prezydium,  komisji konkursowej, pracowników biura  z laureatami konkursów „Wzorowa działka roku 2016” „Wzorowa altana” oraz z członkami komisji odpowiedzialnych za przeprowadzenie i podsumowanie powszechnego przeglądu ROD i działek  w Okręgu Elblągu.

 

 

Uroczystość w imieniu Prezesa Okręgowego Zarządu poprowadził I Wiceprezes OZ PZD     w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik, który serdecznie przywitał przybyłych oraz przedstawił program spotkania. Następnie Przewodnicząca komisji konkursowej p. Teresa Świtalska odczytała wyniki i nazwiska laureatów, których następnie poproszono o wystąpienie wręczając im bony towarowe, dyplomy oraz wydawnictwa związkowe nadane za zajęcie czołowych miejsc w konkursach. Po zakończeniu uhonorowania laureatów, sekretarz OZ   p. Regina Pawlukowska odczytała zaaprobowany uchwałą Prezydium wniosek    o podziale nagród oraz wyróżnień przyznanych przez KR PZD dla członków komisji odpowiedzialnych za przeprowadzenie i podsumowanie powszechnego przeglądu ROD i działek  w Okręgu Elblągu, które następnie zostały wręczone przybyłym przedstawicielom komisji.

Potem przystąpiono do spożycia okolicznościowego poczęstunku w tym również  ciast upieczonych przez członkinie koła gospodyń działkowych przy OZ PZD w Elblągu. Uczestników komisji przeglądowych poinformowano, że dyplomy oraz inne wydawnictwa związkowe zostaną im przydzielone podczas spotkań z Prezesami Zarządów na przełomie stycznia i lutego następnego roku gdzie m.in. będą omawiane wyniki i zalecenia      dla wymagających tego ROD naszego okręgu.

 

 

Na zakończenie spotkania I Wiceprezes OZ PZD  w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik podziękował wszystkim za przybycie oraz złożył wszystkim serdeczne życzenie noworoczne.

 

Opr. Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu
Zygmunt Wójcik

 

 

Posiedzenie Prezydium OZ w Elblągu połączone z uroczystym spotkaniem dotyczącym podsumowania i nagrodzenia laureatów okręgowych konkursów oraz członków komisji powszechnego przeglądu ROD i działek

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106