23 grudnia 2016

We wtorek 20 grudnia 2016 r. w siedzibie okręgowego zarządu w Elblągu odbyło się posiedzenie Prezydium OZ PZD w Elblągu

 

 

W czasie posiedzenia omówiono najważniejsze problemy związane z bieżącą sytuacją  w stowarzyszeniu ogrodowym oraz szereg tematów organizacyjnych ważnych z  punktu widzenia naszego okręgowego środowiska. Z uwagi na szereg innych spraw postanowiono spotkać się jeszcze raz przed zakończeniem roku, głównie zaś w sprawie podsumowania naszych działań oraz nadania wyróżnień tym, którzy w mijającym roku wnieśli swój największy wkład pracy na rzecz  naszej społeczności.

Po zakończeniu posiedzenia odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe członków Prezydium i Okręgowego Zarządu, pracowników biura  z przedstawicielami władz samorządowych miasta i gminy Elbląga.

W tym przedświątecznym spotkaniu wzięli udział członkowie Prezydium i Okręgowego Zarządu PZD, komisji statutowych, problemowych, pracownicy biura a także zaproszeni goście w tym m.in. w imieniu Prezydenta Elbląga Wiceprezydent p. Jacek Boruszka,   w imieniu Wójta Gminy Elbląg, Zastępca Wójta  p. Zbigniew Tucholski, w imieniu Posła na Sejm p. Andrzeja Kobylarza Dyrektor biura p. Krzysztof Nowosielski, w imieniu bisupa  elbląskiego ks. Piotr Piotrowski.

Uroczystość w imieniu Prezesa Okręgowego Zarządu otworzył, I Wiceprezes OZ PZD w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik, który serdecznie przywitał przybyłych gości a następnie  złożył obecnym życzenie świąteczne i noworoczne. Dziękując gościom  za przybycie nawiązał  do wydarzeń mijającego roku 2016 r. oraz przypomniał uczestnikom   oraz zaproszonym gościom stan organizacyjny okręgu wskazując na naszą rolę  w przestrzeni  społecznej miast i gmin. Odczytał również życzenia , które  nadeszły od Posła na Sejm  p. Jerzego Wilka, Starosty Elbląskiego   p. Macieja Romanowskiego  gości, którzy  z różnych względów służbowych nie mogli przybyć na to spotkanie.

 

 

Następnie głos zabierali poszczególni zaproszeni goście.

Pan Jacek Boruszka Wiceprezydent Elbląga : „Miasto Elbląg ma na uwadze ogrody i będzie w miarę swoich możliwości starać się im pomóc w nadchodzącym roku. Nie ma widocznych zagrożeń w zakresie waszej stabilności na zajmowanych terenach działkowych. Doceniamy Waszą rolę  w przestrzeni społecznej naszego miasta.  W imieniu Prezydenta Elbląga składam wszystkim działkowcom najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

 

 

Pan Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta Gminy Elbląg: „Gmina Elbląg jest przyjazna działkowcom. Doceniamy to, że ogrody pełnią rolę integrującą naszą społeczność.  Przechodzę codziennie obok ogrodów i zawsze wiem jak jest pora roku. Szczególnie zaś moje oczy cieszy  widok tej oazy zieleni, która wyróżnia się swym życiem pośród szarości zabudowy miasta i daje poczczucie oddechu, świeżości...  W imieniu Wójta Gminy Elbląg składam wszystkim działkowcom najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności”

 

 

Przybyły w imieniu biskupa  elbląskiego ks. Piotr Piotrowski  zaznaczył, że jest mu niezwykle miło przebywać w naszym gronie działkowców – ludzi, którzy w dzisiejszym czasie stanowią jedność w swoim dążeniu do piękna i wspólnoty, jednocząc się w celu niezwykłym  - bożym celu - pracy i uprawie ziemi a zarazem zabiegami dla poprawy stanu naszego środowiska przyrodniczego. Zaznaczył, że do niedawna był pasterzem u rolników co  ma wiele wspólnego z nami, można powiedzieć miejskimi rolnikami. przystąpił  do ceremonii podzielenia się opłatkiem. Po modlitwie, połamano się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie przy dżwiekach kolęd przystąpiono do spożycia wielu specyjałów w tym m.in. światecznych ciast upieczonych przez członkinie koła gospodyń działkowych przy OZ PZD w Elblągu.

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

 

Posiedzenie Prezydium OZ w Elblągu oraz przedświąteczne spotkanie opłatkowe z udziałem przedstawicieli władz samorządowych

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106