27 czerwca 2016

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło sie kolejne posiedzenie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu. Obradom przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu Antoni Dalak.

Przedstawiono aktualną sytuację w Związku - Prezydium m. in. zapoznało się z Pismem Krajowej Rady PZD do Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 07.06.2016. Omówiono aktualną sytuację finansowo-księgową okręgu oraz dotychczasowy przebieg powszechnego przeglądu zagospodarowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działek wnosząc niezbędne zmiany do składów komisji. Prezydium zajęło się po raz kolejny podsumowaniem walnych zebrań , które odbywały się po terminie m.in. w ROD im. Żwirki i Wigury   w Elblągu oraz w ROD Pieniążka w Kiersitach k. Rychlik. I Wiceprezes OZ Zygmunt Wójcik zapoznał zebranych z realizacją bieżących zadań w tym m.in. z wynikami narady szkoleniowej w dniu 16 czerwca br. dla członków komisji przeglądowych, z przebiegiem szkolenia nowych działkowców w dniu 21.06.br. oraz z szkolenia w  dniu 22.06.br. nowych Prezesów i członków zarządów z terenu okręgu. Sumując swoje wystąpienie dodał, że we wszystkich szkoleniach frekwencja była na wysokim poziomie. Rozpatrzono też pilne sprawy organizacyjne związane z bieżącą działalnością i realizacją planu pracy OZ na 2016 rok.   Na zakończenie podjęto  szereg uchwał porządkujących różne dziedziny działalności OZ

 

Zygmunt Wójcik  Dyrektor Biura PZD
w Elblągu

 

 

 

Posiedzenie Prezydium OZ PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106