10 marca 2016

W dniu 10.03.2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu poświęcone było przede wszystkim podsumowaniu minionego roku oraz bieżącym sprawom organizacyjnym.

Podczas posiedzenia omówiono po raz kolejny uchwałę nr 382/2015 Prezydium KR PZD       w sprawie czerpania i wykorzystania majątku PZD, problem  działek nieużytkowanych                 w ROD, sprawy ogrodów wyodrębnionych,  oraz zasady i  terminy przeprowadzenia konkursów organizowanych przez Krajową Radę i OZ PZD w 2016 roku. I Wiceprezes złożył informację z narady odbytej w KR PZD dla Dyrektorów biur OZ.

Na posiedzeniu dokonano również analizy z dotychczasowych działań w zakresie przygotowań  do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2016 roku                                  wraz z przypomnieniem podstawowych zadań dla obsługujących walne zebrania z ramienia OZ PZD w Elblągu.

Zwrócono też uwagę na problem budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania         na działkach w kontekście wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich:
do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Członkowie Prezydium okręgowego zarządu postanowili szerzej zając się tym problemem na dzisiejszym posiedzeniu OZ Na zakończenie podjęto decyzje  o nadaniu odznaczeń dla zasłużonych działkowców oraz pozytywnie zaopiniowano wnioski ROD „Słoneczne Wzgórze w Elblągu oraz wniosek ROD „Marianówka”  w sprawach prowadzonych przez te ogrody zadań inwestycyjnych.

Opracował: Zygmunt Wójcik, Dyrektor biura OZ PZD W Elblągu

Posiedzenia Prezydium OZ PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106