16 kwietnia 2016

16 kwietnia br. w ROD "Truso" w Elblągu odbył się praktyczny pokaz cięcia drzew owocowych dla instruktorów SSI oraz wszystkich zainteresowanych działkowców   z terenu ROD Elbląga. Szkolenie zorganizowane zostało przez OZ Elbląg PZD  we współpracy z zarządem ROD „Truso, a zajęcia poprowadziła trójka instruktorów SSI OZ Elbląg - Ryszard Wróbel przy udziale Teresy Świtalskiej i Krystyny Wór.

 

 

W pokazie wzięło udział blisko 30 działkowców w tym około siedmiu instruktorów, głównie  z ROD  „Truso” , ROD  Pstrowskiego,  ROD  Nad Jarem, ROD  Skowronek   oraz z innych elbląskich ogrodów. Merytoryczną część pokazu rozpoczął  I Wiceprezes OZ PZD Zygmunt Wójcik,  który omówił podstawowe zasady i terminy cięcia drzew, krzewów owocowych   oraz odpowiedział na szereg pytań uczestników.

Część praktyczną z omówieniem sposobów i technik cięcia przeprowadziła w/w trójka instruktorów SSI OZ, którzy zaprezentowali podstawy cięcia i formowania drzew i krzewów owocowych. Wszyscy uczestnicy zgodnie ocenili pokaz jako dobry prognostyk, przydatny w pielęgnacji drzew i krzewów na działkach.