19 grudnia 2015

 Boisko przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej, wodociąg na ogrodach działkowych "Konwalia” i „Promyk” i remont ulicy Polnej to projekty, które zostaną zrealizowane z przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.

Tak, jak przed rokiem, ogólna, obywatelska pula pieniędzy podzielona została proporcjonalnie do liczby mieszkańców - na miasto i wieś. Na zadania, które będą realizowane w samym Pasłęku zarezerwowanych było 219,4 tys. zł. Wsie dostały do dyspozycji 130,6 tys. zł. Wnioskodawcy musieli pamiętać, że szacunkowy koszt pojedynczego projektu nie mógł przekroczyć 100 tys. zł. 
 Mieszkańcy mogli składać propozycje do 4 września. Do urzędu wpłynęło osiem projektów, siedem z nich spełniło wymogi formalne. Głosowanie trwało do 9 października. Złożono 4.671 kart do głosowania, w tym 4.297 ważnych. W Pasłęku z pieniędzy obywatelskich na 2016 rok realizowane będą dwa projekty: "Budowa sieci wodociągowej ROD „Konwalia” i „Promyk” (99.600 złotych)" oraz "Nasza ulica wizytówką miasta (kwota 100 tys.)". Na terenach wiejskich realizowany będzie projekt: "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej” (kwota 100 tys.).

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej otrzymała 1767 głosów. Pomysłodawcą wniosku był sołtys Zielonki Pasłęckiej Piotr Malczewski. Za sto tysięcy powstanie tu boisko wielofunkcyjne. Dyrektor placówki Krzysztof Guzek nie kryje zadowolenia.
— Tym bardziej, że nasze dzieci mają potencjał sportowy. Mieliśmy nawet w naszych szeregach mistrza polski w lekkiej atletyce — mówi Guzek. — Chociaż na bazę sportową nie możemy narzekać, bo mamy oczywiście gdzie prowadzić zajęcia sportowe - w naszej krytej sali. Ale na nowym boisku będziemy mogli rozwijać inne dyscypliny. Z boiska będą mogli także korzystać oczywiście mieszkańcy Pasłęka.

Dzięki projektowi "Budowa sieci wodociągowej ROD „Konwalia” i „Promyk” (99.600 złotych)" wodę w ogródkach będzie miało około czterystu działkowiczów. Projekt "Nasza ulica wizytówką miasta" (kwota 100 tys.) pozwoli wyremontować ulicę Polną, której nawierzchnia jest w fatalnym stanie.

Przypominamy, że z pierwszej obywatelskiej puli zrealizowane zostały cztery zadania. Najwięcej głosów zdobyła wówczas przebudowa drogi osiedlowej w Nowych Kusach. Drugie miejsce zajął kreatywny plac zabaw, czyli „Przyjazny dziedziniec” w Przedszkolu nr 2 w Pasłęku, a trzecie - plac zabaw „Radosny malec” przy szkole podstawowej w Rogajnach. 
Po przetargach na te zadania okazało się, że w obywatelskiej kasie zostało 20 tys. zł. Zapadła więc decyzja o zrealizowaniu jeszcze jednej inwestycji, która uplasowała się na czwartym miejscu pod względem liczby głosów. Przebudowa drogi wewnętrznej, prowadzącej od ul. Gdańskiej do m.in. Przedszkola nr 2 (powstał ciąg pieszo-jezdny z polbruku) kosztowała trochę ponad 49 tys. zł. Brakujące pieniądze gmina dołożyła ze swojej kasy. 


W drugiej edycji realizowane były zadania: plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku, kreatywny plac zabaw „Wesoły uczeń” przy SP nr 1, boisko przy szkole podstawowej w Rogajnach i mini stadion w Dargowie.
Anna Dawid, gog

Pasłęczanie podzielili kasę obywatelską

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106