02 czerwca 2016

Biuro OZ PZD w Elblągu informuje, że w dniu 09.06.2016r. o godz.10,00  w siedzibie OZ  w Elblągu przy ulicy Kościuszki 106 rozpocznie się narada szkoleniowo-informacyjna organizowana dla Prezesów Zarządów ROD, wytypowanych członków OZ, Zarządów ROD, instruktorów SSI ROD i OZ oraz dla składów komisji rejonowych ds. przeprowadzenia powszechnego  przeglądu ROD i działek w okręgu Elbląg.

Zgodnie z przesłaną informacją dla uczestników narady podajemy w załączeniu niektóre dokumenty dotyczące kwestii przygotowania ogrodów i komisji   do przeglądów.

Dokumenty do zapoznania:

Uchwała Nr 63/2016 Prezydium OZ Polskiego Związku Działkowców  w Elblągu z dnia 24 maja 2016 r.          w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek      w Okręgu  Elbląg  w 2016 roku  ”        

załączniki do uchwały:

1.    Wykaz osobowy komisji do oceny oraz dokonania przeglądów w ROD Okręgu Elbląg -zostanie podany na szkoleniu;

2.    Wykaz  ROD i terminy dokonania przeglądów w okręgu Elbląg; –  zostaną podane na szkoleniu;

3.    Terminy i tematyka szkoleń organizowanych dla prezesów zarządów  ROD, wytypowanych instruktorów SSI ROD I OZ oraz dla składów  komisji rejonowych  ds. przeprowadzenia  przeglądu ROD i działek -przesłano w zaproszeniu;

  4. Protokół z przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania ROD;

 


Zygmunt Wójcik Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

 

 

Uchwała NR 63  2016

 

Protokół z przeglądu ROD i działek

 

 

 

 

POWSZECHNY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA ROD I DZIAŁEK W OKRĘGU ELBLĄG W 2016 ROKU

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106