26 listopada 2017
Pamiętaj! Jeżeli znasz miejsca, w których przebywają osoby bezdomne, chore, potrzebujące wsparcia i pomocy zadzwoń pod bezpłatny numer Straży Miejskiej 986;
Wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym (adresy pod linkami ) 
W ELBLĄGU
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres: Winna 9, 
Telefon:55 230 60 00
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które prowadzi 
130 placówek w 61 miejscowościach w całej Polsce 
(adresy placówek: http://www.bratalbert.org)
Dom dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta
W ELBLĄGU
Dom dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta Adres: Nowodworska, Telefon:55 625 62 80
Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Adres: Nowodworska, 
Telefon: 55 233 80 79
Pogotowie Socjalne Elbląg ul. Królewiecka 102 55 625 62 45
 
 

 http://elblag.pzd.pl/tragiczne-po%C5%BCary-altan-w-rod

POMÓŻ BEZDOMNYM!

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106