04 kwietnia 2014

14-06-04 14:30

 

Elbląg, Ogrody działkowe: odłączać się czy nie – oto jest pytanieW Elblągu jest co najmniej kilka tysięcy działkowców (fot. WS)

Rek

Nasz artykuł o działkowcach, którzy chcą zakładać własne stowarzyszenia ogrodowe i uniezależnić się od centrali, cieszył się ogromnym zainteresowaniem Czytelników. Dzisiaj wracamy do tego tematu, informując o tym, jakie są plusy i minusy decyzji o zakładaniu własnych stowarzyszeń.

Rejestrację stowarzyszeń ogrodowych w naszym województwie prowadzi Sąd Okręgowy w Olsztynie. Dotychczas wpłynęło do niego dziewięć wniosków w tej sprawie. – W pięciu przypadkach sąd wydał zarządzenia o zwrocie wniosków z powodu braków formalnych, w dwóch przypadkach odpisy wniosków o rejestrację zostały przesłane do organu nadzoru. Dwa wnioski o wpis pozostają bez rozpoznania – informuje Agnieszka Żegarska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie. - Okres oczekiwania na rejestrację wynosi od półtora do dwóch miesięcy.
     
     Wpłaciliśmy 100 tysięcy, nie dostaliśmy nic
     Działkowcy mają czas do stycznia przyszłego roku na odłączenie się od Polskiego Związku Działkowców i zakładanie własnych stowarzyszeń. W wielu ogrodach spotkania na ten temat dopiero się odbędą. W Elblągu na secesję zdecydowały się dotychczas trzy ogrody, a wśród działkowców trwa gorąca dyskusja, czy warto się odłączać od centrali. W internecie powstają specjalne strony i fora, w których można dowiedzieć się, jak to zrobić. 
     - W internecie jest wiele informacji na temat zakładania stowarzyszeń ogrodowych, ale ciężko było znaleźć wszystkie w jednym miejscu, dlatego założyłem stronę, by stworzyć swego rodzaju kompendium – mówi pan Krzysztof z Olsztyna, twórca strony stowarzyszenieogrodowe.pl - W ogrodzie, w którym mam działkę, już od dawna myśleliśmy nad tym, w jaki sposób odłączyć się od PZD, w ciągu ostatnich 10 lat oddaliśmy do nich ok. 100 tys zł, nie dostając w zamian nic. Występowaliśmy o dotacje na inwestycje, nie dostaliśmy ani razu. Przez zaniechania zarządu okręgowego mamy nadal nieuregulowany status gruntu, teraz już prowadzimy z gminą rozmowy na temat uregulowania sytuacji prawnej. Mam nadzieję, że z momentem uzyskania wpisu naszego stowarzyszenia w KRS załatwimy wszystkie sprawy związane z gruntem w góra pół roku.
     Specjalnie dla portEl.pl informację o szansach i zagrożeniach związanych z przekształcaniem ogrodów działkowych w odrębne stowarzyszenia ogrodowe przygotowała dr Agata Błaszczyk, która współpracuje z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu:
     
     Szanse
     1. Koniec monopolu PZD, który przestanie być jedyną organizacją uprawnioną do prowadzenia ogrodów.
     2. Z dniem nabycia osobowości prawnej przez stowarzyszenie ogrodowe staje się ono następcą prawnym ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego (przekształconego z PZD). Następstwo prawne obejmuje w szczególności prawa do nieruchomości zajmowanych przez rodzinny ogród działkowy, własność infrastruktury ogrodowej oraz środki na rachunkach bankowych prowadzonych wcześniej dla konkretnego ogrodu.
     3. Stowarzyszeniom przysługiwać będzie, tak jak innym tego typu organizacjom, prawo do ubiegania się o dotację celową z budżetu miast i gmin. Na wniosek nowych zarządów wójtowie i burmistrzowie będą mieli również prawo zwolnienia ogrodów z podatków.
     4. Nie będzie przymusu członkostwa, będzie można posiadać działkę bez konieczności zapisywania się do stowarzyszenia (pozostanie konieczność opłat działkowych opłat i przestrzegania regulaminu). Taki działkowiec nie będzie miał jednak prawa głosu na zebraniach członkowskich, decydowania o wysokości opłat, itp. 
     
     Zagrożenia 
     1. Nowo powstałe stowarzyszenie ogrodowe, zobowiązane jest spłacić wszystkie należności wewnątrzorganizacyjne przysługujące PZD, a powstałe przed dniem nabycia osobowości prawnej.
     2. Siła oddziaływania lokalnego stowarzyszenia może być mniejsza niż stowarzyszenia ogólnopolskiego, jakim stało się PZD.
     3. Po usamodzielnieniu nowe lokalne stowarzyszenie będzie samo musiało borykać się z takimi problemami, jak ściągalność zaległości w opłatach za działki, wymiana sieci wodociągowej czy elektrycznej. Zarząd nowego stowarzyszenia będzie musiał znaleźć odpowiednie środki finansowe na tego typu inwestycje samodzielnie. 
     4. Stowarzyszenia ogrodowe tym różnią się od innych, że są powoływane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych, co oznacza to, że nie mogą prowadzić jakiejkolwiek innej działalności, czyli np. wpisać w swoje cele statutowe, że celem jest działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia czy oświata i edukacja.
     
     Jak się kłócą, niech zostaną
     - Należy podkreślić że samodzielność to nie tylko przywileje ale i obowiązki, wynikające nie tylko z nowej ustawy o ogrodach działkowych, ale także związane z codzienną ciężką pracą na rzecz danego ogrodu – dodaje pan Krzysztof, który sporządził własną listę plusów i minusów zakładania własnych stowarzyszeń ogrodowych. Wśród plusów wymienił m.in. możliwość uzyskania przez lokalne stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego, na którą można odliczać 1 procent z podatku dochodowego, możliwość pozyskiwania funduszy unijnych, a także negocjowania cen z dostawcami mediów. Plusem mają być także pieniądze, których część działkowcy oddawali dotychczas do centrali PZD, a teraz będą sami nimi w pełni gospodarować. Co jest minusem? Konieczność zwrotu dotacji i pożyczek, które lokalne ogrody wzięły od PZD na różne cele, a także brak opieki nad ogrodem większej organizacji. Dotychczas działkowców reprezentował PZD, w przypadku odłączenia się od jego struktur działkowcy są skazani sami na siebie, choć mogą się łączyć w większe stowarzyszenia. 
     - Pozostanie w PZD można doradzić ogrodom, gdzie nie ma prężnie działającego zarządu, gdzie jest problem z podejmowaniem decyzji, gdzie ludzie są skłóceni – dodaje na zakończenie pan Krzysztof. 

 

 

http://www.portel.pl/spoleczenstwo/ogrody-dzialkowe-odlaczac-sie-czy-nie-oto-jest-pytanie/74307

 

Ogrody działkowe: odłączać się czy nie – oto jest pytanie

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106