28 stycznia 2016

 

 

W czwartek 28 stycznia br. w siedzibie OZ PZD w Elbląg odbyło się szkolenie                 dla Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD z terenu działania okręgu Elbląg. Wzięli w nim udział Instruktorzy Krajowi, Okręgowi oraz działający i nowo powołani Instruktorzy Ogrodowi w sumie ponad 39 osób reprezentujący ROD okręgu Elbląg.                    Na zaproszenie Prezesa OZ PZD w Elblągu w szkoleniu wziął  również  instruktor ogrodniczy okręgu warmińsko-mazurskiego p. Jarosław Wołodkiewicz.

 

Szkolenie otworzył I Wiceprezes Okręgu PZD w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik , który przypomniał podstawy prawne dotyczące funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych a także zmiany i zadania dotyczące Społecznej Służby Instruktorskiej OZ i ROD                       wynikające m.in. z zapisów nowego Regulaminu ROD oraz innych dokumentów normatywnych PZD.

 

Instruktor ogrodniczy p. Jarosław Wołodkiewicz podczas szkolenia dużo uwagi poświęcił roli struktur ogrodowych oraz okręgowych na których spoczywa główny ciężar zadań. Omówił też między innymi przepisy dotyczące wielkości altan, normy nasadzeń w stosunku do granic działki. Podkreślił, że każda działka powinna mieć kompostownik, gdzie składuje się odpady organiczne takie jak: skoszoną trawę, rozdrobnione gałęzie i pędy, resztki kuchenne, liści.

 

Na zakończenie I Wiceprezes OZ przypomniał najistotniejsze zmiany dotyczące nowelizacji przepisów ogólnych w zakresie  przestrzegania zakazu spalania odpadów                        na terenie ogrodów działkowych oraz wycinki drzew i krzewów ozdobnych z działek rodzinnych i terenów ogólnych w ROD.

W ramach dyskusji poruszono problem spalania oraz usuwania odpadów komunalnych  w kontekście obowiązującego prawa ogólnego i miejscowego dotyczącego ogrodów działkowych. 

 

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ w Elblągu

Narada Instruktorów SSI ROD w okręgu elbląskim

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106