19 grudnia 201518 grudnia 2015 r. (sobota) społeczeństwo miasta Elbląga obchodziło  45 rocznicę
tragedii, która wydarzyła się w grudniu 1970 roku m.in. w naszym mieście i na Wybrzeżu.  
Po  mszy  świętej  odprawionej  w  elbląskiej  katedrze  i  krótkim  przemarszu  ulicami
miasta, główne uroczystości skoncentrowały się pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 w celu
oddania  hołdu  elblążanom  poległym  w  walce  o  wolną  Polskę.  Pod  nim  delegacje  złożyły
wiązanki  kwiatów  i  zapaliły  znicze.  Wśród  nich  byli  również  działkowcy.  Delegacja                          
w  składzie    I  Wiceprezes  OZ  PZD  p.  Zygmunt  Wójcik,  p.  Wanda  Chmielińska                             
oraz p. Maria Wójcik reprezentowali  podczas uroczystości Posła na Sejm Pana Kobylarza
Andrzeja a także działkowców Okręgu Elbląg,   składając wieniec  pod pomnikiem ku czci
poległych  elblążan.  W  uroczystości  uczestniczyło  również  kilku  Prezesów  elbląskich
ogrodów  w składzie delegacji  innych stowarzyszeń i zakładów pracy Elbląga oraz kilkunastu
działkowców.  
Zygmunt Wójcik - Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Lekcja patriotyzmu i pamięci

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106