Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

Informacje Okregowego Zarządu PZD

w Elblągu

Zobacz więcej

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Zbigniew ŻYLUK
Zastępca przewodniczącego - Tomasz MIZERSKI
Sekretarz - Waldemar BAŁASZKIEWICZ
Członek - Stanisława SKURATKO
Członek - Marian JASIŃSKI