09 grudnia 2016

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu  informuje, że w dniu 20 grudnia 2016r.  odbędą się się kolejne dwa posiedzenia:

  • PREZYDIUM OZ PZD W ELBLĄGU - w trakcie posiedzenia będą rozpatrywane tematy związane z m.in. aktualną sytuacją   w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD oraz    m.in.  podsumowanie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD  i działek  w Okręgu  Elbląg w 2016 roku         w odniesieniu do wyników i wypracowanych zaleceń dla wymagających tego ROD, potrzeby inwestycyjno-remontowe ROD  na rok 2017 r.   oraz możliwości uzyskania na nie wsparcia zewnętrznego a także bieżące sprawy organizacyjne.

 

INFORMACJE W SPRAWIE POSIEDZEŃ ORGANÓW STATUTOWYCH OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106