23 czerwca 2016

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu  uprzejmie informuje, że zgodnie z planem pracy OZ PZD w Elblągu   oraz informacją przekazaną na naradzie szkoleniowej Prezesom ROD Okręgu Elbląg

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW NOWYCH ZARZĄDÓW

z ROD terenu Elbląga przewidziane  w harmonogramie szkoleń na miesiąc czerwiec  2016 r. odbędzie się 22 czerwca br. o godz. 10,00 w siedzibie okręgu     przy ulicy Kościuszki 106 w Elblągu

W szkoleniu mają prawo uczestniczyć osoby funkcyjne nowo wybrane                     lub dokooptowane do składów Zarządów podczas walnych zebrań 2016 roku

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW NOWYCH ZARZĄDÓW

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106