28 lipca 2016

Elbląg, Elblążanie dbają o swoje ogrody działkowe

Rek

W Elblągu obserwuje się systematyczny rozwój pracowniczych ogródków działkowych. Pod tym względem Elbląg znacznie wyprzedza inne miasta w województwie - czytamy w Głosie Elbląga z 28 lipca 1966 roku.

 Ostatnio odwiedziliśmy ogrody działkowe im. M. Kasprzaka. Dzięki aktywnej pracy zarządu i działkowców na ogrodach im. K. Świerczewskiego wybudowano piękną świetlicę, a dzieci mają do zabawy ogródek jordanowski. W towarzystwie przewodniczącego St. Olejniczaka zwiedziliśmy prawie cały teren POD im. Kasprzaka. Istnieje tu 219 ogrodów działkowych, a co druga działka ma piękną i estetycznie urządzoną altankę. Prawie wszystkie wybudowane zostały przez działkowców na różne kolory. Zarząd czyni starania, aby w najbliższym czasie na terenie ogrodów działkowych wybudowana została świetlica, w której rozwijać się będzie życie kulturalne. Czynione będą również starania o powiększenie POD o dalszych 16 działek. Ogrody są dobrze utrzymane i nierzadko można tu spotkać dorodne okazy warzyw i owoców.

 

 

Elblążanie dbają o swoje ogrody działkowe

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106