06 czerwca 2016
Druki do bilansu i sprawozdań finansowych za 2015 rok
i preliminarze na 2016 rok

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. 

 

Druki do bilansu i sprawozdań finansowych za 2015 rok i preliminarze na 2016

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106