19 maja 2014

W grudniu 2013 roku Sejm uchwalił Ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Poza unormowaniem strony prawnej zmian wymuszonych przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego daje ona prawo działkowcom do zdecydowania czy chcą pozostać w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD czy zakładają własne nowe Stowarzyszenie Ogrodowe, które przejmie ogród (teren i majątek) i będzie dalej prowadziło Rodzinny Ogród Działkowy – pisze nasz Czytelnik.

W stwierdzeniu wyżej tkwi sedno sytuacji jaka ma teraz miejsce. Zarząd okręgowy PZD w Elblągu (od lat obsadzony przez te same osoby) nie dopuszcza myśli, że ogrody mogą się usamodzielnić. Zebrania dopiero się zaczęły.

Znana jest mi sytuacja w dwóch ogrodach: ROD RELAKS I TRANSBUD. W obu ogrodach działkowcy podjęli decyzję o wyodrębnieniu. No i zaczęło się. Zarząd okręgu robi wszystko by te decyzję unieważnić. Nie mają dla nich znaczenia przepisy prawa, wola działkowców.

Oni muszą udowodnić, że mają rację bez względu na fakty. W środę o godzinach 11.30 i 12.30 w zarządzie okręgu na Kościuszki 106 odbędą się posiedzenia prezydium dla rozpatrzenia zarzutów dla obu ogrodów.

Sprawa jednak dopiero się zaczyna bo terminy kolejnych zebrań w ogrodach zbliżają się i w przypadku decyzji o wyodrębnieniu będzie ciąg dalszy.

 

 

Daj znać. Problemy elbląskich działkowców

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106