18 maja 2016

W dniu 12 maja 2016r. zakończone zostały prace związane z budową  sieci wodociągowej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Konwalia” i „Promyk” w Pasłęku. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku. Koszt  zadania ogółem wyniósł 99 480,00 zł brutto. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PE Ø110 mm o długości 719 m. Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego.

Opr. M. Sidor

 

http://www.paslek.pl/4866-budowa-sieci-wodociagowej-rod-konwalia-i-promyk

 

 

 

Budowa sieci wodociągowej ROD „Konwalia” i „Promyk”

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106