15 września 2016

Problem odpadów roślinnych i ich spalanie na ogrodach działkowych w dalszym ciągu istnieje. Funkcjonariusze straży miejskiej podejmują kilka interwencji w ciągu tygodnia dotyczących zanieczyszczeń, w tym odpadów zielonych pochodzących z działek.

Brud na ogrodach działkowych. Spalane są także śmieci

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas.

Problem odpadów roślinnych i ich spalanie na ogrodach działkowych w dalszym ciągu istnieje. Funkcjonariusze straży miejskiej podejmują kilka interwencji w ciągu tygodnia dotyczących zanieczyszczeń, w tym odpadów zielonych pochodzących z działek.

Składowanie śmieci w ich okolicy nierzadko w dużych ilościach jest nagminne, co często skutkuje podpaleniem.

Straż Miejska przypomina, że na terenie Gminy Miasto Elbląg ustanowiona jest selektywna zbiórka odpadów, także zielonych, dlatego spalanie ich jest zabronione i zagrożone mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Odpady te należy składować w workach lub pojemnikach, które następnie są odbierane i wywożone do Zakładu Utylizacji Odpadów. Na terenach ogrodów działkowych we własnym zakresie należy ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów zielonych poprzez zastosowanie kompostownika.

– Straż miejska kontroluje rodzinne ogrody działkowe pod kątem umiejscowienia pojemników na odpady, które według Uchwały Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg powinny znajdować się na ich terenie od kwietnia do listopada. Dbajmy o estetykę naszego miasta i środowisko, w którym żyjemy! – apeluje Karolina Wiercińska ze Straży Miejskiej w Elblągu.

Więcej informacji w tej sprawie w:

 

 

Brud na ogrodach działkowych. Spalane są także śmieci

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106