24 kwietnia 2017

W minionym tygodniu odbyła się akcja „Posesja”, której celem kontrola czystości i porządku w mieście. Zespoły składające się z przedstawicieli straży miejskiej, policji, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków mieszkalnych w większości rejonów miasta zastały ład i porządek. Są jeszcze jednak tereny, które wymagają dużego wkładu i zaangażowania właścicieli czy zarządców.

Strażnicy miejscy dokładnie skontrolowali tereny i z tych zanieczyszczonych sporządzali dokumentację oraz wyznaczali terminy uprzątnięcia zanieczyszczeń. 
     Przez 5 dni zespoły sprawdzały tereny pod względem czystości i wyposażenia budynków mieszkalnych i użytkowych w pojemniki na odpady komunalne. W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono 53 miejsca wymagające natychmiastowego uprzątnięcia a będących w administrowaniu:
     
     - Zarządu Budynków Komunalnych – 12
     - Departamentu Zarząd Dróg - 12
     - Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - 1
     - Referatu Gospodarki Komunalnej - 2
     - Tereny prywatne – 12
     - MOSiR – 1
     - Zarządcy Nieruchomości – 6
     - Zarządu Zieleni Miejskiej – 3
     - Miasta Elbląg - 4
     
     We wszystkich tych przypadkach  właściciele bądź zarządcy zostali zobowiązani do usunięcia nieczystości w terminie 14 dni. Po tym czasie zostanie przeprowadzona rekontrola przez strażników miejskich i w skrajnych przypadkach zostaną wyciągnięte sankcje karno-administracyjne.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

 

Akcja "Posesja" - pierwszy etap zakończony

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106