27 sierpnia 2019

W minioną sobotę, 24 sierpnia odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tęcza” w Elblągu W obchodach z ramienia Okręgu wziął udział   I Wiceprezes pełniący obowiązki Prezesa Okręgu Elbląg Polskiego Związku Działkowców – Zygmunt Wójcik z małżonką, a także Sekretarz OZ PZD p. Regina Pawlukowska, Główna Księgowa Biura Okręgu p. Bożena Raszkowska oraz członek OR p. Ryszard Mikołajczyk. Wszystkich przybyłych gości i działkowców  z rodzinami przywitał Prezes ROD „Tęcza” – Andrzej Berdyczko, ktory przedstawił krótką historię ROD. Następnie głos zabrał I Wiceprezes  Okręgu Zygmunt Wójcik. W swoim  wystąpieniu złożył całej społeczności  działkowej serdeczne gratulacje  z okazji Jubileuszu 40 - lecia powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego  im. Tęcza  w Elblągu podkreślając dotychczasowe osiągnięcia ogrodu oraz wysiłek wszystkich członków organów funkcyjnych ogrodu i działkowców włożony w budowanie jego niepowtarzalnego oblicza. Ponadto powiedział m.in. „ Wasz trud pracy społecznej na rzecz   na rzecz drugiego człowieka, wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego, działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska zasługują   na najwyższe wyrazy uznania.  Niech nadchodzące lata przynoszą dalszy rozwój ogrodu   i spełnienie marzeń ogrodzie XXI wieku. Szczególne słowa uznania kieruję też   za propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w lokalnym społeczeństwie oraz upowszechnianie wszechstronnego znaczenia ROD dla rodzin działkowców    i mieszkańców naszego miasta Elbląga”

Następnie w imieniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców – Eugeniusza Kondrackiego, jak i swoim złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji obchodzonego jubileuszu 40 – lecia, wręczając przy tym uroczysty puchar wraz z dyplomem oraz pamiątkowy grawerton od Okręgowej Rady PZD w Elblągu a także kilkanaście wydawnictw związkowych na nagrody dla wyróżnionych działkowców. Część oficjalna uroczystości  była również okazją do uhonorowania najstarszych działkowców – założycieli ogrodu oraz wyróżniających się  działkowców narzędziami ogrodniczymi, dyplomami uznania, a także innymi upominkami za ich trud i pracę na rzecz rozwoju ogrodu i działek. Uroczystość była też okazją do przedstawienia historii budowy siedziby zarządu wraz z wiatą, która spełnia potrzeby ogrodu oraz organizowanych uroczystości, takich jak dzisiaj.

Dla działkowców, jak i przybyłych gości Zarząd ROD przygotował różne przysmaki, grochówkę, pieczone kiełbaski, chleb ze smalcem i ogórkiem, a do kawy podawano pyszne kawałki jubileuszowego tortu. Czas wszystkim zebranym umilała muzyka zacnego zespołu muzycznego, przy której do późnych godzin wieczornych bawiła się prawie cała społeczność ogrodu.

 

Należy tutaj dodać, że jest to jeden z aktywniejszych zarządów ogrodu w naszym okręgu. Po zakończonej budowie siedziby zarządu wraz z wiatą, ROD ‘Tęcza” złożył  w bieżącym roku wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Elbląga oraz za pośrednictwem OZ PZD w Elblągu  do KZ PZD w Warszawie na dofinansowanie kolejnego zadania związanego z rozwojem ogrodu przeznaczonych na remont, modernizacje   i budowę infrastruktury ogrodowej w tym wypadku betonowego ogrodzenia zewnętrznego. Zadanie to pozwoli zabezpieczyć działki ogrodu przez ingerencją zewnętrzną w szczególności zwierzyny leśnej (dziki), która niszczy corocznie uprawy działkowców, jak również poprawi estetykę zewnętrzną ogrodu.

Opracował  Z. Wójcik

Zdjęcia : Z. Wójcik, R. Mikołajczyk

 

 

40-lecie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tęcza” w Elblągu 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106