11 września 2017

W sobotę, 02 września br., Rodzinny Ogród Działkowy „Modrzewina” w Elblągu obchodził swój pierwszy Jubileusz 10-lecia swego istnienia połączony z otwarciem modernizowanej,  małej ale przytulnej świetlicy.

 

 

 

Pomimo niesprzyjającej pogody Zarząd ROD wraz z licznie zgromadzonymi działkowcami postanowili świętować swój jubileusz, czując trwały nowy dach na głową.

 

Uroczystość otworzył Prezes Zarządu ROD ModrzewinaZbigniew ŻYLUK, który powitał przybyłych działkowców  z rodzinami, a także zaproszonych gości w osobach I Wiceprezesa OZ PZD w Elblągu p. Zygmunta Wójcika.  W swoim wystąpieniu przypomniał on krótką ale zacną historię powstania ogrodu, wspomniał od czego zaczęto tworzyć cały ogród, jak on kiedyś wyglądał, wyliczając ważne realizacje i wydarzenia z życia ogrodu. Dzisiaj to ogród , który posiada pełne betonowe ogrodzenie, energię elektryczną, wodę  i wreszcie świeżo zmodernizowaną świetlicę, pięknie urządzone tereny i działki.

Następnie  głos zabrał I Wiceprezes OZ PZD p. Zygmunta Wójcika, który w swoim słowie podkreślił jak ważna jest wspólnota i zgoda. Stwierdził, że „ Jest mi niezmiernie przyjemnie, że mogę wygłosić przemówienia na Jubileuszu 10-lecia Rodzinnego Ogrodu im. Modrzewina. Jednocześnie (o czym nie wszyscy może wiedzą) obchodzimy w bieżącym roku także Jubileusz 120-lecia istnienia ogrodów działkowych na ziemiach polskich. Jubileusz Waszego ogrodu - najmłodszego - ogrodu naszego okręgu stał się faktem. 

 

Minęło już dziesięć lat jak go utworzono. Ta data, budzi z pewnością szereg osobistych i pięknych wspomnień wśród licznej w tym czasie kadry zarządzającej   i wśród wielu działkowców , którzy spędzili w granicach swych działek, ogrodu wiele godzin aby wyglądało to coraz lepiej i ładniej.  Spędziliście tu wiele czasu, wiele razem przeżyliście, wiele nauczyliście się. Nawiązaliście przyjaźnie, które zapewne przetrwają wiele lat. Dzięki samozaparciu zarządu i wszystkich działkowców włożyliście wiele pracy w całokształt potrzeb tego ogrodu w tym szczególnie Waszej –świetlicy- miejsca dzisiejszego spotkania. Powstała ona dzięki waszemu samozaparciu i woli wszystkich aby być razem, aby trwać razem i budować  dalej waszą małą wspólnotę w ramach stowarzyszenia ogrodowego PZD bez względu na różnice  i poglądy. Wymienione działania pomagają w nawiązywaniu ponownych więzi łączących działkowców  z ogrodem. W naszej działalności liczymy na pomoc wszystkich działkowców aktywnie włączających się w prace na rzecz ogrodu i Stowarzyszenia.”

 

W dalszej części I Wiceprezes przekazał słowa pozdrowienia oraz odczytał specjalne życzenia od Prezesa OZ PZD w Elblągu p. Antoniego DALAKA, a także wręczył okolicznościowe nagrody i dyplomy. Następnie wręczono odznaczenia związkowe dla zasłużonych działkowców oraz nagrody dla wyróżniających się osób oraz wspierających modernizację i wykończenie świetlicy.

Na zakończenie części oficjalnej Prezes ROD zaintonował „czym chata bogata”, co dało początek świętowania przy suto zastawionym stole, radości i zadowolenia z dobrze spełnionego obowiązku ukończenia miejsca do integracji braci działkowej, jakim jest odświętnie udekorowana , pachnąca świeżą farbą świetlica.

 

Rozpoczęto biesiadę a następnie zabawę, która trwała do późnych godzin rannych.

Autorzy:

Prezes ROD Modrzewina Zbigniew ŻYLUK

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

10-lecie ROD Modrzewina w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106