21 grudnia 2017

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2018 Roku mam przyjemność złożyć w imieniu Prezesa  i Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu pracowników biura, działkowców oraz własnym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

I Wiceprezes OZ PZD mgr Zygmunt Wójcik

Życzenia świąteczno-noworoczne

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106