Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
Pozbądź się azbestu!

Przypominamy, że działkowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu ze środków z budżetu gminy, w której położony jest ogród. Dotyczy to demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Usunąć można m.in. płyty eternitowe faliste lub płaskie czy rury azbestowo-cementowe.

Azbest jest zaliczany do jednego z dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Oddychanie powietrzem skażonym włóknami azbestowymi jest niebezpieczne dla zdrowia. Chorobotwórczy wpływ azbestu na ludzki organizm może być widoczny dopiero po kilkudziesięciu latach od momentu narażenia organizmu na kontakt z tym materiałem. Azbest powoduje m.in. pylicę azbestową, raka płuc, raka oskrzeli czy międzybłoniaka opłucnej czy otrzewnej. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że warto jak najszybciej pozbyć się tego szkodliwego materiału.

Obecnie w wielu gminach trwa nabór wniosków o dofinansowanie na ten cel. Przykładowo w Gminie Miejskiej Ciechanów, wszyscy chętni, którzy planują w 2019 roku usunięcie ze swoich budynków lub działek wyrobów i odpadów zawierających azbest, muszą złożyć wniosek do 31 stycznia.

"Zgodnie z zasadami obowiązującego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016-2032”, usuwanie wyrobów z azbestem prowadzone jest przez jeden podmiot wyłoniony na dany rok przez Urząd Miasta. Na podstawie wniosków złożonych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przez wspólnoty mieszkaniowe i przez użytkowników ogrodów działkowych określony zostanie zakres, zaplanowane zostaną działania i zabezpieczone będą środki finansowe. Złożenie wniosku jest więc konieczne do ujęcia w planowanej do usunięcia ilości wyrobów z azbestem na 2019 rok" - czytamy na stronie Urzędu Miasta Ciechanów.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych działkowców do korzystania z dofinansowania na usunięcie azbestu. Szczegółowe informacje i terminy dotyczące składania wniosków o dofinansowanie na usunięcie azbestu można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin.

Uwaga, dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów położenia nowego poszycia dachu.

KGK

::

Przeczytaj także: Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu z terenów rodzinnych ogrodów działkowych Z 13.04.2016 r.

 

 

11 stycznia 2019

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl