Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu informuje, że w związku  z prognozowanym utrzymywaniem się stanu zagrożenia epidemiologicznego, Zarządy ROD Okręgu Elbląg będą na bieżąco informowane o terminach szkoleń stacjonarnych dla kandydatów i nowych działkowców    z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed datą ich rozpoczęcia.

 

Do tego czasu Zarządy ROD Okręgu Elbląg i osoby funkcyjne są zobowiązane prowadzić wstępne szkolenia dla kandydatów i nowych działkowców zgodnie z dotychczas przekazywanymi telefonicznie, emaliowo lub pocztą tradycyjną zaleceniami dotyczącymi zasad postępowania przy kontakcie lub przy przyjęciu nowego działkowca.

 

Zasady te zostały opisane szczegółowo w przyjętych przez OZ PZD nowych formach i trybach szkolenia kandydatów i nowych działkowców,   a informacja na ten temat znajduje się    pod adresem:

https://elblag.pzd.pl/informacje-na-temat-szkolen--w-okresie-epidemii

 

Ponadto  na stronie internetowej Okręgu funkcjonuje elektroniczna platforma szkoleniowa do której hasło wejściowe podano wszystkim zarządom ROD Okręgu  dla nowych działkowców i osób chętnych do głębszego zaznajomienia się  zasadami i przepisami obowiązującymi naszym stowarzyszeniu ogrodowym PZD. Link :

https://elblag.pzd.pl/platforma-szkoleniowa-dla-nowych-dzialkowcow

 

 

 

 

 

 

PLAN SZKOLEŃ OZ PZD W ELBLAGU DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW ORAZ KANDYDATÓW NA DZIAŁKOWCÓW 2022

27 lutego 2018