Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu informuje,                                 że w związku  z utrzymującym się nadal zagrożeniem epidemiologicznym wszystkie narady  i spotkania, szkolenia, instruktaże, itp. będą się odbywać w zależności od możliwości lokalowych w trybie hybrydowym bądź zdalnym po wcześniejszym powiadomieniu uczestników przez organizatora tych przedsięwzięć  z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed datą ich rozpoczęcia.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE W SPRAWIE SPOTKAŃ, NARAD SZKOLEŃ, INSTRUKTAŻY DLA ORGANÓW STATUTOWYCH OKRĘGU PZD W ELBLĄGU W 2021 roku

01 listopada 2019