Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

 

Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu- 15.11.2022 r

 

W dniu 15 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD   w Elblągu .
 

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu PZD w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik.

W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Ludgarda Kordykiewicz wraz z Wiceprzewodniczącą Katarzyną Górską oraz członkowie Okręgowego Zarządu. Na posiedzenie zaproszono również specjalistów w dziedzinie geodezji i budownictwa w osobach p. P. Żaka          oraz p. D. Wikiera zarazem członków OR i OKR .

Głównymi zagadnieniami posiedzenia była:

Informacja dotycząca sytuacji w PZD oraz w ROD Okręgu PZD w Elblągu.

 

Omówienie dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie realizacji projektu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”   oraz problemów wynikających ze złożonych wniosków do ARiMR.

Sprawy działalności kolegiów Prezesów i komisji problemowych  działających przy OZ PZD

Sprawy gruntowe w m. Elbląg i w m Braniewo, czasowe zajęcia  oraz tereny zamienne pod siedzibę Okręgu,

Sprawy wynikające z bieżącego funkcjonowania OZ i ROD okręgu i inne sprawy organizacyjne.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.

Z.W.

 

 

 

Posiedzenie OZ PZD w Elblągu - 27 października 2022 roku

 

W dniu 27.10.2022r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD   w Elblągu .
 

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu PZD w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik.

W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Ludgarda Kordykiewicz oraz członkowie Okręgowego Zarządu.

Głównymi zagadnieniami posiedzenia była:

Informacja dotycząca sytuacji w PZD oraz w ROD Okręgu PZD w Elblągu.

 

Omówienie dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie realizacji projektu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Sprawy gruntowe i tereny zamienne pod przyszłą siedzibę Okręgu,

Wyniki kontroli i wizji lokalnych w ROD Okręgu Elbląg

Sprawy wynikające z bieżącego funkcjonowania OZ i ROD okręgu i inne sprawy organizacyjne.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.

Z.W.

 

 

Posiedzenie OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU- w trakcie posiedzenia będą rozpatrywane m.in. tematy związane z aktualną sytuacją w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD, przygotowanie do narad szoleniowych instruktażowych w dniach 10-17.02.2020r., informacja na temat  odpadów kmunalnych w ROD, wytyczne do przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 r.oraz bieżące sprawy organizacyjn

 

 

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, wszystkie posiedzenia organów na poziomie Okręgu, odbywać się będą po indywidualnym powiadomieniu ich członków z zachowaniem obowiązujących ograniczeń w oparciu o zaktualizowane Regulaminy pracy Okręgowego Zarządu, Okręgowej Rady i innych organów.

 

 

 

 

INFORMACJE W SPRAWIE POSIEDZEŃ, ZEBRAŃ, ZJAZDÓW ORGANÓW STATUTOWYCH OKRĘGU PZD W ELBLĄGU w 2022 ROKU

01 listopada 2019