Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

 

 

 

Posiedzenie OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU- w trakcie posiedzenia będą rozpatrywane m.in. tematy związane z aktualną sytuacją w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD, przygotowanie do narad szoleniowych instruktażowych w dniach 10-17.02.2020r., informacja na temat  odpadów kmunalnych w ROD, wytyczne do przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 r.oraz bieżące sprawy organizacyjn

 

 

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, wszystkie posiedzenia organów na poziomie Okręgu, odbywać się będą po indywidualnym powiadomieniu ich członków z zachowaniem obowiązujących ograniczeń w oparciu o zaktualizowane Regulaminy pracy Okręgowego Zarządu, Okręgowej Rady i innych organów.

 

 

 

 

INFORMACJE W SPRAWIE POSIEDZEŃ, ZEBRAŃ, ZJAZDÓW ORGANÓW STATUTOWYCH OKRĘGU PZD W ELBLĄGU w 2022 ROKU

01 listopada 2019