Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

INFORMACJE W SPRAWIE POSIEDZEŃ ORGANÓW STATUTOWYCH OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU 11.2018

 

 

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu informuje, że w III dekadzie listopada  br. odbędzie się kolejne  posiedzenie:

 

  1. OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU - w trakcie posiedzenia

będą rozpatrywane m.in. tematy związane z aktualną sytuacją w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD, współpraca  kolegiów Prezesów ROD z lokalnymi samorządami, wytyczne do walnych zebrań sprawozdawczo –wyborczych, stan realizacji programu budowy siedzib Zarządów                  i bezpieczeństwa w ROD, zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych, stan techniczny infrastruktury w ROD i stan realizacji wytycznych w sprawie ochrony danych osobowych, rozpowszechnianie Regulaminu ROD oraz bieżące sprawy organizacyjne.

 

01 marca 2018

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl