Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

INFORMACJE W SPRAWIE NARAD I SZKOLEŃ ORGANÓW STATUTOWYCH OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU GRUDZIEŃ 2018

 

L.p.

Rodzaj szkolenia

Uczestnicy

Data

Godzina rozpoczęcia

Miejsce

1

Wyjazdowa Narada informacyjna

- szkoleniowa

z ze spotkaniem opłatkowym

Prezesi Zarządów ROD/Przewodniczący Komisji rewizyjnych/Personel biura Okręgu

12.12.2018r.

godz.11,00

Braniewo Urząd Miejski

Ul. Kościuszki 111

2

Posiedzenie OZ połączone ze spotkaniem opłatkowym

Przedstawiciele OZ, OFK i zarządów ROD Okręgu Elbląg

14.12.2018r.

godz.10.00

Sala Okręgu PZD w Elblągu ul. Kościuszki 106

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Rodzaj szkolenia

Uczestnicy

Data

Godzina rozpoczęcia

Miejsce

1

Narada informacyjno

- szkoleniowa

z pokazem programu DGCS

Prezesi Zarządów ROD/Księgowe ROD /Personel biura Okręgu

13.11.2018r.

godz.09.30

Sala Dom Działkowca        ul Chrobrego 10a Elblągu

2

Szkolenie programowe

z DGCS

Przedstawiciele OZ, OFK i zarządów ROD Okręgu Elbląg

14.11.2018r.

godz.09.00

Sala OZ PZD w Elblągu ul. Kościuszki 106

28 lutego 2018

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl