Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

APEL OZ PZD W ELBLĄGU DO ZARZĄDÓW ROD ORAZ DZIAŁKOWCÓW OKRĘGU ELBLĄG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

 

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu ponawia apel do Zarządów ROD oraz działkowców z ogrodów naszego okręgu o konsekwentne stosowanie się do zapisów ust o ROD, Statutu PZD, Regulaminu ROD oraz do przepisów prawa ogólnego i miejscowego  w zakresie utrzymania czystości  i porządku na terenach ROD.

 

W związku z tym po raz kolejny przypominamy, Zarządom ROD  oraz działkowcom, że:

- Obowiązkiem właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości    w zarządzie lub użytkowaniu (w tym ROD), jest utrzymywanie jej w należytym porządku i czystości oraz dbanie o to aby wszelkie odpady miały swoje miejsce na terenie ROD oraz nie były wyrzucane poza obręb ogrodzenia ogrodu na tereny do nich przyległe;

- Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2019r. mówi w § 68 mówi też o zakazie zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających   do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki,    np. gałęzie, chwasty  oraz całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych.

 

W świetle przepisów związkowych działkowcom zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw.

„Drodzy działkowcy, czy naprawdę chcecie być postrzegani jako truciciele miast i współproducenci smogu?”

 

Obowiązek taki nakłada również OBECNIE NOWELIZOWANA Ustawa z dnia 13 września    1996 r. o utrzymaniu czystości   i porządku w gminach oraz przepisy prawa miejscowego  w miejscach lokalizacji naszych ogrodów.

 

W związku z powyższym apelujemy o jak najszybsze wdrożenie w życie zaleceń Okręgu PZD w Elblągu przekazanych na przełomie rok 2016/2017 dla ogrodów okręgu wynikających   m.in. z przeprowadzonego w 2016 roku powszechnego przeglądu zagospodarowania i działek w Okręgu Elbląg celem ujęcia ich realizacji w ramach programu poprawy zagospodarowania ROD i działek działkowców a także corocznych apeli podczas walnych zebrań w ROD.

 

Przypominamy ponadto aby w ramach trwającej obecnie kampanii sprawozdawczo-wyborczej 2019 roku omawiać na walnych zebraniach powyższe problemy oraz informować nieobecnych o sprawie na tablicach informacyjnych ROD. W razie wątpliwości należałoby też zapraszać przedstawicieli lokalnych organów publicznych ( Policja, Straż Miejska, itp.), którzy w sposób szczegółowy wyjaśnią na przykładach sposoby rozwiązania oraz konsekwencje grożące w wypadku nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie.

 

DLA PRZYPOMNIENIA

o odpadach

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251  z późn. zm)

Art. 71. Odpowiedzialność karna za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarniami lub współspalarniami odpadów

Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów   lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

 

Poniżej publikujemy linki do apeli i zaleceń m.in. KR PZD w powyższych sprawach:

 

http://pzd.pl/artykuly/19554/135/Jak-bronic-sie-przed-smogiem-w-domu-Poznaj-rosliny-oczyszczajace-powietrze.html

http://pzd.pl/aktualnosci-informacje-i-komunikaty-kr-pzd.html pod linkiem: KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD w sprawie sprzątania śmieci na terenach ROD

 

http://pzd.pl/artykuly/16797/188/Komunikat-KR-PZD-w-sprawie-tzw-ustawy-antysmogowej.html

http://pzd.pl/artykuly/19791/135/Mieszkancy-krytykuja-dzialkowcow-za-lamanie-zakazu-spalania.html

http://pzd.pl/artykuly/19900/188/Strazacy-ostrzegaja-przed-wiosennym-wypalaniem-traw-na-dzialkach.html

 

w treści powyższego artykułu link: Jak wytwarzać i stosować kompost?

oraz pt.

„Rozdrabniacz gałęzi - sposób na pozbycie się gałęzi z ogrodu”.

http://pzd.pl/artykuly/7946/135/Zielone-Filtry.html

http://www.czernikowo.pl/plik,15041,spalanie-odpadow-regulacje-prawne.pdf

https://www.arslege.pl/odpowiedzialnosc-karna-za-termiczne-przeksztalcanie-odpadow-poza-spalarniami-lub-wspolspalarniami-odpadow/k517/a43684/

https://wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/Wykaz_wykroczen_i_przestepstw.pdf

http://impuls.e-sochaczew.pl/media/tresc/odpowiedzialnosc-prawna-dotyczaca-odpadow-komunalnych/1653/173

 

INFORMACJA BIEŻĄCA

Nadmieniamy, że na przełomie marzec/ kwiecień 2019r. na terenie miasta Elbląga oraz innych miejscowości na których terenach zlokalizowane są nasze ogrody będą przeprowadzane akcje porządkowe m.in. pod nazwą „Posesja”, których celem jest kontrola miast i terenów gmin pod względem czystości i porządku, jak również przypomnienie właścicielom, zarządcom oraz jednostkom usługowym    i produkcyjnym o obowiązkach w zakresie utrzymania porządku i czystości w obrębie ich nieruchomości. Należy więc przystąpić do niezwłocznego uporządkowania podległych terenów.

 

 

 

 

30 marca 2019

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl