Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

APEL OZ PZD W ELBLĄGU DO ZARZĄDÓW ROD ORAZ DZIAŁKOWCÓW OKRĘGU ELBLĄG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Okręgowy Zarząd  PZD w Elblągu zwraca się z apelem do Zarządów ROD  oraz działkowców naszego okręgu o konsekwentne stosowanie się do zapisów ust  o ROD, Satutu PZD, Regulaminu ROD oraz do przepisów prawa ogólnego   i miejscowego w zakresie utrzymania czystości i porządku  na terenach ROD.

W związku z tym po raz kolejny przypominamy, Zarządom ROD oraz działkowcom, że:

 -  Obowiązkiem właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu (w tym ROD), jest utrzymywanie jej w należytym porządku  i czystości oraz dbanie o to aby wszelkie odpady miały swoje miejsce na terenie ROD oraz nie były wyrzucane poza obręb ogrodzenia ogrodu na tereny do nich przyległe;

- Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016r. mówi w § 68 w pkt. 5. mówi też   o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych. W świetle przepisów związkowych działkowcom zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów  oraz wypalania traw.

„Drodzy działkowcy, czy naprawdę chcecie być postrzegani jako truciciele miast  i współproducenci smogu?”

Obowiązek taki nakłada również Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości               i porządku w gminach oraz przepisy prawa miejscowego w miejscach lokalizacji naszych ogrodów.

 W związku z powyższym apelujemy  o jak najszybsze  wdrożenie w życie zaleceń   OZ PZD w Elblągu przekazanych  na przełomie rok 2016/2017 dla  ogrodów okręgu  wynikających m.in. z przeprowadzonego w 2016 roku powszechnego przeglądu zagospodarowania  i działek  w Okręgu Elbląg   celem  ujęcia ich realizacji  w ramach programu poprawy zagospodarowania ROD i działek. 

 

Przypominamy ponadto aby w ramach trwającej obecnie kampanii  sprawozdawczej omawiać na walnych zebraniach powyższe problemy oraz informować nieobecnych  o sprawie na tablicach informacyjnych ROD. W razie wątpliwości należałoby też  zapraszać przedstawicieli lokalnych organów publicznych ( Policja, Straż Miejska, itp.), którzy  w sposób szczegółowy wyjaśnią na przykładach sposoby rozwiązania  oraz konsekwencje grożące w wypadku nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie.

 

Poniżej publikujemy linki do apeli i zaleceń m.in. KR PZD w powyższych sprawach:

 

http://pzd.pl/artykuly/19554/135/Jak-bronic-sie-przed-smogiem-w-domu-Poznaj-rosliny-oczyszczajace-powietrze.html

http://pzd.pl/aktualnosci-informacje-i-komunikaty-kr-pzd.html  pod linkiem: KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD w sprawie sprzątania śmieci na terenach ROD

 

http://pzd.pl/artykuly/16797/188/Komunikat-KR-PZD-w-sprawie-tzw-ustawy-antysmogowej.html

http://pzd.pl/artykuly/19791/135/Mieszkancy-krytykuja-dzialkowcow-za-lamanie-zakazu-spalania.html

http://pzd.pl/artykuly/19900/188/Strazacy-ostrzegaja-przed-wiosennym-wypalaniem-traw-na-dzialkach.html

 

w treści powyższego artykułu link: Jak wytwarzać i stosować kompost?  oraz   pt. „Rozdrabniacz gałęzi - sposób na pozbycie się gałęzi z ogrodu”.

http://pzd.pl/artykuly/7946/135/Zielone-Filtry.html

http://www.czernikowo.pl/plik,15041,spalanie-odpadow-regulacje-prawne.pdf

https://www.arslege.pl/odpowiedzialnosc-karna-za-termiczne-przeksztalcanie-odpadow-poza-spalarniami-lub-wspolspalarniami-odpadow/k517/a43684/

 

 

INFORMACJA BIEŻĄCA

 

Nadmieniamy, że na przełomie marzec/ kwiecień 2017r. na terenie miasta Elbląga oraz innych miejscowości na których terenach zlokalizowane są nasze ogrody  będą przeprowadzane akcje porządkowe m.in. pod nazwą „Posesja”, których celem jest kontrola miast  i terenów gmin  pod względem czystości i porządku, jak również przypomnienie właścicielom, zarządcom    oraz jednostkom usługowym i produkcyjnym o obowiązkach w zakresie utrzymania porządku i czystości  w obrębie ich nieruchomości. Należy więc przystąpić do niezwłocznego uporządkowania podległych terenów.

http://www.portel.pl/spoleczenstwo/akcja-posesja-2017/97035     Art. 71. Odpowiedzialność karna za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarniami lub współspalarniami odpadów


Art. 71 Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny (od 20 – 500zł - red.).

 

 

26 października 2018

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl