Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
XIII plenum Krajowej Rady PZD

W dniu 24 maja br. w Warszawie odbędzie się XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Wśród najważniejszych tematów, jakie będą podejmowane znajduje się statut PZD, skargi i zażalenia dotyczące przede wszystkim przestrzegania prawa w Związku i ogrodach oraz tegoroczne obchody 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

Potrzeba nowelizacji statutu wynika z nowych zapisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, które muszą zostać wprowadzone do statutów wszystkich organizacji podlegających tej ustawie. Związek musi więc dokonać odpowiedniej zmiany statutu do 20 maja 2018 roku. Prezydium KR podjęło już wstępne prace organizacyjne i koncepcyjne w zakresie wdrożenia tej nowelizacji. Przyjęto w szczególności, że - oprócz dostosowania statutu do nowych rozwiązań ustawowych - należy również udoskonalić obowiązujące obecnie rozwiązania i zmodyfikować statut także w zakresie nie objętym nowelizacją. Podczas zaplanowanego na dzień 24 maja br. posiedzenia Krajowej Rady PZD zostanie wybrana specjalna komisja statutowa, która będzie pracowała nad konkretnymi rozwiązaniami. Rozpoczną się również szerokie konsultacje wewnątrzzwiązkowe w zakresie zagadnień wymagających nowej regulacji.

Ponadto członkowie KR PZD omawiać będą temat skarg i zażaleń, jakie wpływają do PZD. Są to m.in. zgłoszone nieprawidłowości, niezgodne ze statutem i regulaminem działania zarządu lub działkowców oraz sąsiedzkie spory. Temat ten był już przedstawiany podczas narady prezesów i dyrektorów biur, która odbyła się w kwietniu br, jednak z uwagi na rangę problemu i powtarzającą się problematykę, temat będzie przedmiotem najbliższych obrad plenum.

Na zakończenie członkowie KR PZD omówią przygotowania i realizację jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego. Inauguracja obchodów odbędzie się  w najstarszym ogrodzie w Polsce, w ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim w dniu 1 lipca 2017 roku.

AH

 

 

25 maja 2017

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl