Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
Uchwała nr 354/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zakupu książki pt. „Ekologiczna ochrona roślin na działce” - 22.12.2015

UCHWAŁA Nr  354/2015

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zakupu  książki pt. „Ekologiczna ochrona roślin na działce”

 

Prezydium Krajowej Rady PZD  korzystając  z  uprawnień  zawartych  § 134 ust. 2

pkt 1 statutu PZD na wniosek Komisji Oświaty Ogrodniczej KR PZD postanowiło:

§ 1

Zakupić książkę pt. „Ekologiczna ochrona roślin na działce” autorstwa Kazimierza Wiecha w ilości 40 000 egzemplarzy.

§ 2

Książka zostanie przeznaczona na wyposażenie instruktorów SSI, aktywu okręgowego i początkujących działkowców w roku 2016. Ma to na celu promocję zdrowych upraw na działkach w ROD.

§ 2

Zgodnie  z  ofertą  Wydawnictwa  „działkowiec” cena za 1 egzemplarz wyniesie 4 zł, a koszt zakupu zostanie pokryty ze środków budżetowych KR PZD.

§ 3

Książka zostanie zakupiona w Wydawnictwie „działkowiec”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         SKARBNIK                                                           PREZES

 /-/Barbara KOROLCZUK                                      /-/Eugeniusz KONDRACKI

                                              

Warszawa, dn. 17 grudnia 2015  r. 

24 stycznia 2016

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl