Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu w sprawie: stosunku Rzecznika Praw Obywatelskich do problemu zamieszkiwania i ponadnormatywnego budownictwa w ROD

Szanowny Pan

dr Adam BODNAR

Rzecznik Praw Obywatelskich

Warszawa

 

 

Stanowisko

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu

w sprawie: stosunku Rzecznika Praw Obywatelskich do problemu zamieszkiwania
i  ponadnormatywnego budownictwa w ROD

 

My członkowie - Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu uczestniczący w posiedzeniu                            w dniu 10 marca 2016 roku po zapoznaniu się z wystąpieniami  Pana Rzecznika                do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy   i Polityki Społecznej w których sugeruje Pan konieczność podjęcia spraw legislacyjnych dotyczących zamieszkiwania na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, uznajemy za konieczne zajęcie w tej sprawie naszego stanowiska. Omawiane wystąpienie odczytujemy jako zarzut Pana Rzecznika pod adresem PZD                       jako organizacji społecznej, która jest bardzo restrykcyjna w stosunku do osób łamiących prawo poprzez zamieszkiwanie i stosowanie samowoli budowlanych                 na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

Należy w tym miejscu zauważyć, że zarówno ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych  jak i o zmianie ustawy prawo budowlane w kwestii sprecyzowania definicji altany powstały jako projekty obywatelskie przy dużym zaangażowaniu prawie milionowej rzeszy działkowców i przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Dlatego też przepisy tych ustaw są zgodne z wolą osób, których bezpośrednio dotyczą tj. działkowców. Przeciwnikami tych zapisów są osoby,  które w przeszłości i obecnie dopuściły się łamania prawa poprzez budowę ponadnormatywnych altan i przystosowanie ich do zamieszkania. Takie zjawisko jest sprzeczne z założeniami ustawy o rodzinnych ogrodach działowych według której ROD jako urządzenia użyteczności publicznej mają służyć zaspokajaniu wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa. Ewentualne zmiany
w obowiązującym prawie mogą doprowadzić do ogromnego chaosu                                  w funkcjonowaniu ogrodów i powstaniem niekontrolowanej zabudowy co może doprowadzić do dewastacji środowiska naturalnego. Zalegalizowanie ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania na działkach doprowadzi do zniszczenia a co za tym idzie likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych. Będzie to również unicestwienie dorobku wielu pokoleń w zakresie urządzania
i prowadzenia ogrodów działkowych, które nie tylko służą działkowcom ale również lokalnym społecznościom jako tereny zielone. Zamieszkiwanie na działkach wbrew sugestiom zawartym w wystąpieniu Pana Rzecznika nie dotyczy wyłącznie osób bezdomnych lub oczekujących na mieszkania. W większości są to osoby, które świadomie wybrały ten sposób uregulowania swojej sytuacji mieszkaniowej.
W altankach działkowych nie zamieszkują tylko osoby niepełnosprawne                              i w podeszłym wieku lecz w większości są to ludzie w sile wieku, niejednokrotnie prowadzący własną działalność gospodarczą. Kosztem ponoszenia niewielkich opłat ogrodowych mogą mieszkać w pięknych domach w otoczeniu przyrody na terenie ogrodzonym, wyposażonym w media i miejsca parkingowe. Rodzi się też tu również naszym zdaniem zasadne pytanie: Czy powstałe bez wymaganych prawem zezwoleń, uzgodnień oraz technicznego odbioru budowle nie są zagrożeniem                  dla życia  i zdrowia osób w nich zamieszkujących?  Znamy przecież wszyscy wiele faktów  z bieżących doniesień prasowych, jak kończą się przypadki zamieszkiwania osób w budowlach niespełniających podstawowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Szanowny Panie Rzeczniku!

Prosimy by przyjrzał się Pan temu problemowi nieco dokładniej. Piszący do Pana listy i petycje zamieszkujący w ponadnormatywnych altanach to nie ubodzy, schorowani czy niepełnosprawni obywatele lecz w większości ludzie majętni posiadający często piętrowe domy. Nie można dopuścić, aby w imię partykularnych interesów wąskiej grupy osób zmieniono prawo krzywdząc tym samym całą społeczność działkową.

                      Z upoważnienia członków Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu.

 

  Prezes OZ PZD w Elblągu

           Antoni DALAK

15 marca 2016

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl