Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
Problemy w ROD. Inspektor nadzoru apeluje

Wśród ogromnej rzeszy polskich działkowców, którzy użytkują swoje działki zgodnie z przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego znajdują się tzw. czarne owce, które nie szanują z trudem wywalczonych zapisów prawa. Niestety,  ich działanie kładzie się cieniem na opinii względem całego środowiska, co może negatywnie odbić się na wszystkich.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zwrócił się z apelem do Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu o interwencję ws. nieprzestrzegania przez działkowców przepisów prawnych zawartych zarówno w ustawie o ROD, jak i Regulaminie ROD. Chodzi w szczególności o przypadki związane z budową altan ponadnormatywnych, bezprawnym zamieszkiwaniem w altanach na terenie ROD oraz o zagrożeniu dla środowiska, jakie stanowi odprowadzanie przez tych działkowców nieczystości do gruntu na terenie ogrodów, co wiąże się z brakiem posiadania przez nich prawidłowo zabezpieczonych zbiorników bezodpływowych. Inspektor nadzoru informuje, że w sprawach tych docierają do niego liczne skargi od działkowców i bliskich mieszkańców ogrodów, którzy narzekają na uciążliwe sąsiedztwo i zagrożenie związane ze skażeniem gleby. Ponadto powiatowy inspektor zauważył także, iż w ogrodach działkowych niektórzy działkowcy prowadzą działalność gospodarczą, co również jest łamaniem zapisów ustawy o ROD.

Związek przy wsparciu zarządów ROD od lat robi co tylko w jego kompetencjach i możliwościach, aby wyeliminować w ogrodach działkowych zjawiska zamieszkiwania i budowy altan ponadnormatywnych. Prowadzona jest szeroka działalność informacyjna, a zarządy ROD otrzymały pod koniec ubiegłego roku wytyczne, co należy robić w przypadkach łamania prawa na terenie ogrodu działkowego. Kolejny raz przypominamy zatem wszystkim zarządom ROD, że każdy przypadek łamania zapisów ustawy musi być zgłaszany do odpowiednich instytucji, które mają wpływ na egzekwowanie zapisów prawa. Obowiązek taki nakłada na zarządy ROD ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Niestety, aby skutecznie działać potrzebna jest dobra współpraca ogrodu z władzami miasta, MOPSem, policją, strażą miejską i nadzorem budowlanym. To w kompetencjach tego ostatniego leży wydanie nakazu rozbiórki ponadnormatywnych obiektów, które trudno nazwać altanami, i konsekwentne doprowadzenie sprawy do końca. Nie może być mowy o akceptacji działań tych działkowców, którzy rozpanoszyli się w ogrodzie, robiąc sobie w nim miejsce do realizowania swoich funkcji życiowych. ROD ma służyć do wypoczynku i rekreacji, a nie do zamieszkiwania, czy prowadzenia działalności zarobkowej. To szczyt egoizmu tych osób, które naruszają swoim działaniem wszelkie przepisy i spokój działkowców i mieszkańców miast. Należy robić wszystko, aby zachować dotychczasowy charakter ogrodów działkowych i nie dopuścić do naużywania i łamania prawa. To rola i zadanie dla każdego zarządu ROD. Apeluje o to już nie tylko Krajowa Rada PZD, ale także Inspektor nadzoru budowlanego.

AH

 

 

12 kwietnia 2017

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl